MÁM ZÁJEM O DŘEVOSTAVBU WoodCon - jak postupovat?

Níže naleznete detailní popis procesu pořízení dřevostavby WoodCon od prvního kontaktu až po předání na Vašem pozemku. Můžeme Vás ujistit, že při realizaci dodávky dřevostavby WoodCon Vás budeme zatěžovat pouze 5 schůzkami, a to vč. té úvodní:

1. Prvotní konzultace + prohlídka některé z rozpracovaných staveb (výrobní hala Nová Paka)

2. Podpis smlouvy o dílo (kancelář Nová Paka / kancelář Praha / místo dle dohody)

3. Konzultace během výroby - realizace elektroinstalací apod. (výrobní hala Nová Paka)

4. Před-předání dokončené stavby (výrobní hala Nová Paka)

5. Předání dokončené stavby (pozemek realizace)

1. Úvodní konzultace / schůzka

Časová náročnost:   1-2 hod.

Ve výrobní hale v Nové Pace jsou vždy k dispozici 2-4 rozestavěné dřevostavby v různých fázích dokončenosti, které lze využít k osobní schůzce a prohlídce.

Pro dohodnutí termínu schůzky prosím využijte některý z kontaktů:

GSM:     +420 603 262 672

Email:    dvorak@wood-con.cz

2. Cenová nabídka

Časová náročnost:   3-5 dnů

Pokud Vás naše stavby při osobní schůzce zaujmou, zašleme Vám odkaz na náš poptávkový formulář, na jehož základě Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku na dodávky stavby.

Veškeré kalkulace budou vycházet z našich předem známých ceníků na tomto webu - v cenové nabídce tedy nenaleznete žádné "překvapení".

3. Kontrola dostupnosti pozemku

Časová náročnost:   1 den

Pokud shledáte naší nabídku na dodávku stavby zajímavou a reálně zvažujete její realizaci, je třeba zkontrolovat dostupnost Vašeho pozemku (domy jsou dodávány v podobě dokončených modulů).

 

Jedná o placenou službu (6,50Kč/km z kanceláře Vrchlabí), V případě realizace stavby je tato částka vratná.

5. Definitivní upřesnění cenové nabídky

Časová náročnost:   3-5 dnů

Dokončené stavební výkresy, které se zpravidla drobně odlišují od typového projektu, jsou pro nás definitivním podkladem pro finalizaci cenové nabídky, která bude nedílnou součásti smlouvy o dílo. 

Individuální úpravy dispozice a vzhledu stavby jsou v rámci tvorby stavebních výkresů zdarma - účtovány jsou pouze případné vícenáklady spojené s větším rozsahem stavebních materiálů (extra okna, více příček, vnitřních dveří apod.)

4. Zahájení tvorby projektu / stavebních výkresů

Časová náročnost:   2-3 týdny

V případě, že se definitivně rozhodnete pro realizaci dřevostavby WoodCon, je třeba začít pracovat na projektové dokumentaci. V této prvotní fázi se proto náš projektant zaměří na první dva aspekty:

1/ Zjištění územního plánu v místě realizace a případných technických požadavků na vzhled a provedení stavby realizované v dané lokalitě, z čehož vzejde i režim realizace stavby a tedy i typ povolení (pro stavby do 150m2 zpravidla tzv. "Ohlášení stavby").

2/ Dalším krokem je tvorba tzv. "stavebních výkresů", tedy té části projektu, která již přesně definuje dispozici podobu Vaší stavby. Jelikož je každá stavba individualizována dle požadavků zákazníka (posun příček, změna velikosti a pozic oken apod.), je nezbytné v této fázi mít jasnou představu o dispozici (nikoliv zatím barevném vzhledu) Vašeho domu.

V této fázi již komunikujete přímo s naší projektantkou, která dle Vašich pokynů připraví stavební výkresy tak, aby co nejlépe odpovídaly Vaším představám a zároveň plnily veškeré normy a požadavky pro trvalé bydlení (které laik často nezná).

Varianta 1:

Financujete vlastními zdroji (alespoň 55% z ceny díla) = výrobu lze zahájit obratem a paralelně vyřizovat stavební povolení (bod 5.)

Varianta 2:

Financujete hypotečním úvěrem = pro uvolnění financí a tedy zahájení výroby musíte čekat na vydání stavebního povolení.

7. Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB) / Smlouvy o dílo (SoD)

Časová náročnost:   1 den

Ve chvíli, kdy máte k dispozici finance k uhrazení zálohy ve výši 55% z ceny díla (nebo příslušnou částku dle harmonogramu financování dohodnutého s bankou zajišťující financování), lze přikročit k podpisu smlouvy. V případě, že je z hlediska výrobních kapacit možné zahájení výroby v horizontu 1-2 měsíců, lze podepsat přímo SoD. Pokud je zahájení výroby plánováno v horizontu 3 a více měsíců, je vhodné nejprve podepsat SoSB a následně (cca 1 měsíc před zahájením výroby) přikročit k podpisu SoD.

Před podpisem smlouvy dostanete k dispozici vzorníky barev a dekorů v elektronické podobě, přičemž při osobní schůzce si můžete svůj "předvýběr" z počítače potvrdit či upravit na základě reálných vzorníků v naší kanceláři.

6. Dokončení projektu + podání žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení

Časová náročnost:   4-6 měsíců

K podání žádosti o ohlášení stavby (příp. stavebního povolení) je třeba ke stavebním výkresům dokončit zbytek projektové dokumentace (koordinační situace, technická zpráva, požární zpráva, vyjádření správců sítí apod.). Potřebný rozsah dokumentace je pro každý individuální případ odlišný - proto se také případ od případu liší časová náročnost na dokončení projektu. Dokončený projekt je připraven k předložení stavebnímu úřadu, který má pro vydání povolení ke stavbě lhůtu 1 měsíce. 

Na Vašem rozhodnutí je, zda si samotnou žádost o povolení (tzv. "engineering") vyřídíte sami, nebo za úplatu využijete služeb naší projektantky.

8. Výroba domu

Časová náročnost:   3-4 měsíce

Cca 2-3 týdny po zahájení výroby následuje první kontrolní schůzka s vedoucím výroby a elektrikářem ohledně definitivního upřesnění pozic všech instalací (zásuvky, vypínače atd.)

V případě zájmu máte samozřejmě během výroby neomezený přístup do výrobní haly.

Po dokončení montáži budete vyzváni k provedení "před-předání" stavby ve výrobní hale, což je nezbytnou podmínkou pro odvoz stavby na Váš pozemek.

9. Převoz stavby na pozemek + předání

Časová náročnost:   1-2 dny

Po provedení před-předání stavby ve výrobní hale a doplacení ceny díla naplánujeme v horizontu 1-2 týdnů převoz na Vás pozemek, kde provedeme usazení a napojení stavby na připravené přípojky IS. Na Vašem pozemku strávíme max. 2 dny.

Pokud bude vše dokončené dle Vašich představ, bude provedeno finální předání stavby,

 

Do cca 14-ti dnů od předání bude provedeno finálních doúčtování případných (objednaných) víceprací.

Vítejte doma

+420 603 262 672

obchod@wood-con.cz

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

WoodCon 2013-2019  |  Veškerý grafický a textový obsah je majetkem společností Wood-con Dřevostavby s.r.o. a D.MI. s.r.o.​