top of page
Úvod  > Obchodní informace  >  Proces pořízení domu

Modulové domy WoodCon   |   Proces pořízení domu

Modulová dřevostavba WoodCon
Zahájení spolupráce za účelem dodávky stavby WoodCon předcházejí 3 kroky: 

1.

ÚVODNÍ
KONZULTACE

Úvodní schůzka spojená s konzultací záměru a prohlídkou rozestavěných i dokončených staveb probíhá vždy v Nové Pace (okr. Jičín), kde se nalézá jak výrobní hala, tak kancelář.

Ve výrobní hale je vždy k vidění 3-5 staveb v různých fázích dokončenosti, které je možné si prohlédnout a probrat technické detaily, stejně jako představy klienta ohledně  možných úprav typových projektů atd.

2.

CENOVÁ
NABÍDKA

Pokud po osobní schůzce/konzultaci klient shledá, že naše stavby splňují jeho očekávání, je zpracována orientační cenová nabídka. Ta již obsahuje konkrétní stavbu s dodáním na konkrétní místo s velmi precizní  specifikací rozsahu dodávky.

Za tímto účelem je klientovi zaslán odkaz na krátký on-line dotazník, na jehož základě je možné nabídku zpracovat, přičemž nabídka zájemce k ničemu nezavazuje.

3.

KONTROLA
POZEMKU

Po předběžném odsouhlasení si cenové nabídky následuje poslední klíčový krok - kontrola dostupnosti pozemku pro dodání stavby.

Jelikož jsou stavby na pozemek dodávány v podobě modulů skládaných pomocí autojeřábu, je třeba prověřit nejen parametry příjezdové cesty, ale také manipulační prostor na pozemku pro zapatkování autojeřábu. Pokud situaci na místě obratem nevyhodnotí  náš technik, je na pozemek poslán přímo technik přepravy/autojeřábu.

Kontrola dostupnosti pozemku je placenou službou (6,50Kč/km), nicméně v případě realizace stavby je částka samozřejmě vratná.

Pokud jsou 3 výše uvedené kroky provedeny/splněny, je možné přikročit ke spolupráci: 

4.

SCHŮZKA S PROJEKTANTEM
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
VYŘÍZENÍ POVOLENÍ

Veškeré projektové a navazující práce jsou zajišťovány smluvními projektanty.

Na úvod je zorganizována tzn. iniciační schůzka (Nová Paka/Jičín) za účasti klienta, projektanta a našeho zástupce. Obsahem schůzky je vyjasnění všech potřebných detailů nejen o samotné stavbě (dispozice, základní materiálové řešení atd.), ale také o pozemku realizace (umístění na pozemku, způsob založení stavby, řešení inženýrských sítí atd.)

Veškerá další komunikace již následně probíhá na úrovní klient-projektant, se kterým si klient uzavírá objednávku na zpracování projektové dokumentace. Více info o rozsahu a ceně projektové dokumentace zde.

Na základě upřesňujících informací z úvodní iniciační schůzky zahájí projektant práce na projektové dokumentaci.

 

Projektová dokumentace se skládá jednak ze stavebních a koordinačních výkresů (definujících stavbu, její umístění na pozemku, řešení přípojek IS atd. - vše zajišťováno projektantem), tak z dílčích profesních dokumentací (PENB, vytápění, elektro, požárně-bezpečnostní řešení, atd. - zajišťováno subdodavatelsky odborníky z daného oboru).​

Po zpracování projektové dokumentace následuje samotné vyřízení povolení ke stavebnímu záměru - to může být vyřízeno buď ve spolupráci klienta a projektanta nebo projektantem "na klíč". Časová náročnost celého procesu je 5 měsíců a více.

Modulová dřevostavba WoodCon

5.

FINÁLNÍ 
SPECIFIKACE

Již před blížícím se vydáním stav. povolení je možné přistoupit k finální specifikaci stavby - vzorkování, což je (společně s finální verzí stavebních výkresů) nezbytným podkladem pro finalizaci cenové nabídky.

Za tímto účelem je v první fázi klientovi poskytnut elektronický katalog všech dostupných materiálů, barev, dekorů a vnitřního vybavení, na jehož základě provede předběžný výběr a specifikaci z pohodlí domova.

Stejným způsobem je klientovi zaslána kompletní smluvní dokumentace určená k připomínkám a následnému podpisu.

6.

PODPIS
SMLOUVY

Po předběžném vyjasnění vzhledového a materiálového řešení stavby a odsouhlasení si znění smlouvy (přes emailovou komunikaci), lze přikročit k osobní schůzce spojené s podpisem smlouvy a všech jejích příloh.

Během podpisu smlouvy má klient možnost si na základě reálných vzorků svůj výběr materiálů / barev / dekorů ověřit či samozřejmě změnit. Stejně tak je znovu pročtena celá smlouva o dílo, do které jsou doplněny finální osobní, cenové a termínové údaje.

 

Po opětovném odsouhlasení je finální dokumentace vytištěna a podepsána. 

7.

DODÁVKA
STAVBY

V termínech dle SoD je následně zařazen dům do výroby. Během samotného procesu výroby jsou nezbytné dvě kontrolní schůzky: první po dokončení hrubé stavby před realizací vnitřních instalací a druhá po dokončení stavby před jejím dodáním na pozemek. 

Mimo uvedené povinné schůzky má klient během celého procesu montáže ​v neomezenou možnost přístupu do výrobní haly (v pracovní době).

Po dokončení montáže je naplánována přeprava dokončených modulů, jejich usazení na pozemek a celkové zprovoznění stavby.

Vítejte doma

bottom of page