Úvod  >  Technické informace  > Založení stavby

ZALOŽENÍ STAVBY

 SYSTÉM ZEMNÍCH VRUTŮ BAYO.S 

       Varianta realizovaná na klíč přes WoodCon

  • Minimální časová náročnost montáže (cca 3hod.)

  • Zcela bez zemních a výkopových prací

  • Možnost převýšení až 100cm

  • Možnost demontáže a přemístění základů

Vote-512.png

BETONOVÉ PATKY / PILOTY

       Varianta realizovaná investorem / zákazníkem

  • Minimální finanční náročnost

  • Realizace na základě projektové dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)

  • Možnost kombinace se ztraceným bedněním

Betonové základy

Vote-512.png

1/5

1/5