top of page
Úvod  >  Technické informace  > Založení stavby

ZALOŽENÍ STAVBY

 SYSTÉM ZEMNÍCH VRUTŮ BAYO.S 

       Varianta realizovaná na klíč přes WoodCon

  • Plnohodnotné staticko-mechanické vlastnosti        (ověření únosnosti zeminy tahovým testem)

  • Minimální časová náročnost montáže (cca 3hod.)

  • Zcela bez zemních a výkopových prací

  • Možnost převýšení až 100cm (standardně 30cm)

  • Možnost demontáže a přemístění základů

Vote-512.png
1116.jpg

BETONOVÉ PATKY / PILOTY

       Varianta realizovaná investorem / zákazníkem

  • Finančně příznivé řešení

  • Realizace na základě projektové dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)

  • Možnost atypických řešení (realizace ve svahu, vytvoření sklepního prostoru pod stavbou atd.)

Betonové základy

Vote-512.png
bottom of page