top of page
Úvod  > Technické informace  >  Parotěsnost obálky budovy

Parotěsnost obálky budovy - BLOWER DOOR TEST

Precizní provedení parotěsnosti obálky budovy bývá velmi podceňovaným a pro laika velmi těžko kontrolovatelným prvkem při montáži jakýchkoliv novostaveb. Jelikož tento aspekt považujeme za klíčový prvek pro kvalitní provoz a celkovou životnost našich staveb, provedli jsme ve spolupráci nezávislou certifikační institucí VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský) měření parotěsnosti obálky budovy našeho nejprodávanějšího domu TRIO 61m2/3+kk a získali tak Certifikát KVALITNÍ STAVBA.

Měření probíhalo tzv. "metodou 2", tzn. měření během výroby ve fázi, kdy jsou již provedeny všechny parotěsné detaily, ale dům ještě není finální napojen na přípojky IS (výhodou této metody měření je možnost oprav nalezených netěsností).

Již při prvním měření dosáhla celková intenzita výměnu vzduchu n50 hodnoty N=0,67h-1, přičemž norma pro nízkoenergetické domy s přirozeným větráním stanovuje požadovanou hodnotu na 4,50 a pro případ nuceného větrání na 1,50.

Náš výsledek 0,67 tak téměř splňuje normovanou hodnotu pro pasivní domy.

Blower-door test - srovnání

Proč je parotěsnost důležitá?

Rostoucí požadavky na energetickou úspornost novostaveb ve svém důsledku kladou přísné požadavky na kvalitní provedení obálky budovy. Jakákoliv její netěsnost způsobuje úniky nejen tepla, ale také všudypřítomné vnitřní vlhkosti směrem do konstrukcí a tepelných izolací, kde může způsobit nemalé škody. 

Co je Blower Door Test?

Jedná se o metodu, při které se pomocí ventilátoru umístěného do otvoru v budově (např. vchodové dveře) měří průvzdušnost, neboli vzduchotěsnost, obálky budovy. Při umělém vyvozování podtlaku a přetlaku v uzavřeném měřeném prostoru budovy se měří množství vzduchu proudícího z/do budovy přes konstrukční detaily a spáry. 

bottom of page