top of page
Úvod  > Obchodní informace  >  Časté dotazy

Modulové domy WoodCon   |   Časté dotazy

 • Modulové domy - základní legislativní / administrativní informace
  Modulové domy WoodCon jsou jak z legislativního tak technického hlediska plnohodnotnými rodinnými domy. V praxi tento fakt představuje následující skutečnosti: Stavba vyžaduje projektovou dokumentaci a povolení v režimu Ohlášení stavby nebo Stavebního povolení Stavba podléhá klasickému kolaudačnímu rozhodnutí, resp. „Oznámení o užívání stavby“ Stavba je zapsaná v katastru nemovitostí a je opatřena číslem popisným (resp. číslem evidenčním v případě povolení jakožto rekreačního objektu) Stavbu lze použít jako zástavu a výstavbu tak financovat klasickým hypotečním úvěrem Na dodávku stavby lze použít sníženou sazbu DPH ve výši 15% (standardně 21% v případě povolení stavby jakožto rekreačního objektu)
 • Jsou modulové domy WoodCon určené k trvalému bydlení?
  Jednoznačně ano. Dřevostavby WoodCon jsou od začátku navrženy a projektovány jako rodinné domy. Tzn. plní veškeré potřebné technické požadavky a normy. Jedná se především o následující vlastnosti: Dispoziční Tepelně-izolační Staticko-mechanické Požárně-bezpečnostní Hygienické ​ V praxi tak z hlediska technických norem a výše uvedených aspektů není (a nemůže být) rozdíl mezi stavbami WoodCon a například zděnými stavbami stavěnými na základovou desku.
 • Jak probíhá výstavba a dodání na pozemek?
  Domy (resp. moduly) jsou zcela dokončeny ve výrobní hale v Nové Pace. Na pozemek jsou pak dopraveny na kamionu s podvalníkem a následně pomocí autojeřábu vyloženy a usazeny. Na pozemek investora se tedy veze již dokončený dům (resp. 1-3 ks modulů). Po usazení na pozemku bývá potřeba 1-2 dny na dokončovací práce: Připojení na přípojky IS (voda, odpady, elektro) Montáž okapů + svodů Montáž komínového systému Natažení finální omítky (dle počasí) Následují externí profese (zpravidla do 2 týdnů po usazení domu): Montáž tepelného čerpadla Montáž hromosvodu
 • Jak zjistím, zda lze dům dodat na můj pozemek?
  Základním předpokladem pro průjezd na pozemek, který je schopen zákazník posoudit svépomocí, je průjezdový profil komunikace k pozemku 5,0/5,0m (šířka/výška). Detailnější zhodnocení (zatáčky, manipulační prostor pro vykládku autojeřábem atd.) musí technik naší společnosti (ve většina případů za asistence technika přepravy/autojeřábu) provést osobně – za tímto účelem nás prosím kontaktujte.
 • Jsou možné úpravy typových projektů?
  Úpravy dispozice (posuny příček) či změny velikostí a pozic oken jsou možné a bezplatné. Každý zákazník si v rámci tvorby projektové dokumentace upravuje parametry stavby tak, aby odpovídaly jeho požadavkům, orientaci na pozemku atd. Poměrně běžnou variantou jsou také zcela individuální projekty.
 • Jaká je životnost domů WoodCon?
  Na tento dotaz lze odpovědět poměrně jednoduchou analogií – střešní konstrukce naprosté většiny existujících i nově realizovaných staveb (zděných i dřevostaveb) jsou dřevěné – klasické krovy či příhradové vazníky ze surového rostlého řeziva. Tyto střešní konstrukce zcela prokazatelně fungují 100 a více let. Nosné konstrukce dřevostaveb WoodCon jsou montovány z výrazně kvalitnějšího konstrukčního řeziva - tzv. KVH profilů. V současné době se jedná o tvarově nejstálejší a nejtrvanlivější řezivo, které lze pro nosné konstrukce dřevostaveb použít (více info zde). Díky průmyslovému sušení (a tedy nízké relativní vlhkosti) nejsou tyto nosné konstrukce napadnutelné dřevokaznými škůdci ani houbami. Výše uvedené společně s precizním provedením parotěsnosti celé stavby, které zabraňuje úniku vnitřní vlhkosti do nosné konstrukce a tepelných izolací, tak předurčuje životnost dřevostaveb na 50-100 let. Nutno ovšem dodat, že stejně jako např. automobily, i dřevostavba vyžaduje odpovědný přístup k užívání (např. pravidelný větrací režim, zamezení možným únikům vody do konstrukce atd.).
 • Je pro usazení domu potřeba základová deska nebo jiné základy?
  Základová deska není třeba. Modulové domy WoodCon jsou usazovány buď na zemní vruty (realizace WoodCon) nebo na betonové základy (patky/pasy; realizace zákazníkem na základě projektové dokumentace). Více informací naleznete v sekci Technické informace
 • Mám zájem o dům WoodCon - jak mám postupovat?
  Využijte některý z uvedených kontaktů a domluvte si úvodní schůzku/konzultaci. Celý následný proces je precizně popsán v sekci Obchodní informace.
bottom of page