top of page
Úvod  >  Technické informace  > Připojení na přípojky IS

Modulové domy WoodCon   |   Připojení na přípojky IS

Připojení stavby na vodu, odpady a elektro přípojky

V rámci projektové dokumentace klient obdrží výkres s přesnou specifikací parametrů a pozic všech přípojek IS (voda, odpady, elektro), které by si měl před dodáním stavby připravit.

 

Proces lze rozdělit do 3 kroků:

1/ Příprava přípojek zákazníkem - přípojky by měly být dokončeny max. do 2 týdnů před plánovaným dodání stavby.

2/ Kontrola provedení přípojek technikem WoodCon - za účelem včasného zjištění/upřesnění případných nedostatků.

3/ Připojení domu na přípojky technikem WoodCon - obratem po usazení domu na základové prvky na pozemku realizace.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné připravit přípojky IS před usazením domu, je možné napojení provést dodatečně - všechny přípojky jsou vyvedeny podlahou na okraji stavby, tzn. jsou dostupné i po usazení domu na základové prvky.

Modulární domky
Modulové domy
bottom of page