top of page
Úvod  >  Technické informace  > Přípojky IS

Přípojky IS

CENTRÁLNÍ PŘÍVOD VODY +  VÝVOD ODPADŮ

       Standardní provedení

  • Přípojky vyvedeny centrálně na okraj stavby (koupelna) = napojení možné kdykoliv po usazení stavby

  • Přívod voda: PE trubka 32mm (1"), izolace provedena  do zámrzné hloubky elektrickým topným kabelem

  • Vývod odpad: KG trubka 100mm

Vote-512.png

 Voda, odpady

CENTRÁLNÍ PŘÍVOD ELEKTRO

       Standardní provedení

  • Přípojka vyvedena na okraj stavby (chodba/zádveří)      = napojení možné kdykoliv po usazení stavby

  • Hlavní přívodní kabel: CYKY 4x10

  • HDO kabel (noční proud): CYKY 3x1,5

  • Zemnící pásek: FeZn 30x4mm

Elektro

Vote-512.png
bottom of page