top of page
Modulový patrový dům WoodCon LOFT XL 30°
Patrová stavba s plnohodnotným obytným podkrovím a sedlovou střechou 30°
Řez modulový dům WoodCon LOFT XL 30°
Základem stavby se střešní konstrukcí LOFT XL 30° je modul v provedení BLOCK, tedy varianta  s rovnou střechou, jejíž střecha se stane pochozí podlahou v patře. Na tento základní modul je osazena konstrukce podkrovního prostoru se sklonem střechy 30°, která vytvoří dvě až tři plnohodnotné obytné místnosti oddělené klasickými příčkami a dveřmi. Takto vzniklé obytné podkroví plní díky průměrné podchodné výšce 230cm a přístupu po klasickém 1/2 lomeném normovaném schodišti všechny potřebné normy pro rodinné domy určené k trvalé bydlení. Domy v provedení LOFT XL 30° vycházejí z typových projektů MONO 43, DUO 57 a TRIO 61, jejichž dispozice byly nepatrně upraveny pro potřeby umístění schodiště. Orientační příplatek za tuto variantu je +75% z cen staveb v provedení Classic 20°. 
Logo LOFT XL 30°
bottom of page