top of page
Úvod  > Obchodní informace  >  Proces pořízení dřevostavby

PROCES POŘÍZENÍ DŘEVOSTAVBY WOODCON

1. ÚVODNÍ KONZULTACE / SCHŮZKA

Časová náročnost:   cca 1hod.

Místo:                        Nová Paka (výroba)

Ve výrobní hale v Nové Pace jsou vždy k dispozici 2-4 rozestavěné dřevostavby v různých fázích dokončenosti, které lze využít k osobní schůzce a prohlídce spojené s prvotní konzultací záměru.

Pro dohodnutí termínu schůzky prosím využijte některý z kontaktů:

GSM:     +420 603 262 672

Email:    dvorak@wood-con.cz

+

2. CENOVÁ NABÍDKA

Časová náročnost:   cca 2-3dny

Místo:                        Emailem

Druhým krokem po osobní schůzce a konzultaci je zpracování orientační cenové nabídky na dodávku stavby s její podrobnou specifikací.

Klientovi je zaslán odkaz na on-line poptávkový formulář, na základě jehož vyplnění jsme schopni nabídku vypracovat. Všechny ceny vždy vycházejí z předem známých cen zveřejněných na tomto webu.  

+

3. KONTROLA POZEMKU REALIZACE

Časová náročnost:   cca 1hod.

Místo:                        Pozemek realizace

Třetím klíčovým krokem pro další případný postup je kontrola dostupnosti pozemku realizace - příjezdová cesta + prostor pro manipulaci autojeřábem při vykládce. V případě potřeby je na místo přizván technik poskytovatele dané služby (přeprava / autojeřáb). 

 

Jedná o placenou službu (6,50Kč/km z kanceláře Nová Paka), V případě realizace stavby je tato částka vratná.

4. SCHŮZKA S PROJEKTANTEM 

Časová náročnost:   cca 1-2hod.

Místo:                        Jičín / Nová Paka

V případě, že byly provedeny 3 výše uvedené body a klient se rozhodne pro realizaci, následuje schůzka se smluvním projektantem, na které se vyjasní základní vstupní informace potřebné pro následnou realizaci projektu:

- Velikost stavby + dispozice

- Vnější materiálové řešení (fasádní systém, střešní systém)

- Způsob založení stavby (betonové patky / zemní vruty)

- Způsob řešení přípojek IS (voda - obecní / studna, odpady - obecní / čistička / septik / jímka)

- Forma vyřízení povolení na úřadech (vyřízení na klíč projektantkou / vyřízení klientem ve spolupráci s projektantkou)

Následně již klient komunikuje  s projektantem na přímo, se kterým také uzavírá objednávku na dodávku projektových prací a vyřízení povolení.

Více info o projektové dokumentaci naleznete zde.

5. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU + VYŘÍZENÍ POVOLENÍ

Časová náročnost:   cca 4-8 měsíců

Místo:                        Jičín / místně příslušný stavební úřad

Proces zpracování projektové dokumentace má 3 fáze:

1/ Stavební výkresy + koordinační situace - jedná se o základní výkresy samotné stavby (půdorys, pohledy a řez), které definují její vzhled a dispozici. Tuto část zpracovává projektant v úzké spolupráci s klientem. Jedná se klíčový výstup pro finalizaci cenového nabídky.

2/ Dílčí profesní dokumentace - požárně-bezpečnostní řešení, staticko-mechanické posouzení, průkaz energetické náročnosti budovy, projekt topného systému atd. Jedná se o vstupy do projektu zpracovávané specialisty z jednotlivých oborů.

3/ Vyřízení povolení (engineering) - může být vyřízeno projektantem "na klíč" nebo může být řešeno formou spolupráce klienta a projektanta. 

6. FINALIZACE CENOVÉ NABÍDKY + PODPIS SMLOUVY

Časová náročnost:   cca 3 hod.

Místo:                        Nová Paka

V dostatečném předstihu před podpisem Smlouvy o dílo (SoD) je klientovi poskytnut elektronický vzorník barev a dekorů, na základě provede předběžný výběr vzhledu a vnitřního vybavení stavby. Stejně tak je v předstihu poskytnuta textová část SoD určená k případnému připomínkování klientem.

Po získání povolení k provedení stavby lze přistoupit k samotnému podpisu SoD. Během schůzky spojené s podpisem SoD jsou klientovi poskytnuty vzorníky na většinu použitých materiálů, na základě který může svůj předběžný výběr potvrdit nebo naopak změnit. 

UPOZORNĚNÍ: K podpisu SoD se přistupuje v závislosti na aktuálních výrobních kapacitách - zpravidla 2-3 měsíce před zahájením výroby, avšak ne dříve, než je vydáno stavební povolení. 

8. PŘEPRAVA + USAZENÍ + PŘEDÁNÍ DOMU

Časová náročnost:   cca 2 dny

Místo:                        Pozemek realizace

Po provedení před-předání stavby ve výrobní hale následuje plánování přepravy, a to v závislosti na počasí a dostupnosti přepravní a manipulační techniky. Realizace přepravy tak zpravidla následuje cca 1 týden po před-předání.

Vykládka a usazení domu a následné dokončovaní práce vč. připojení a přípojky IS trvají 1-2dny, po kterých následuje finální fyzické předání stavby klientovi.

7. VÝROBA DOMU + SCHŮZKY VE VÝROBĚ

Časová náročnost:   cca 3-4 měsíce

Místo:                        Nová Paka

Během výrobního procesu jsou nezbytné 2 schůzky s klientem: 

1/ Cca 3 týdny po zahájení výroby, tzn. ve fázi postavené nosné dřevěné konstrukce jsou předmětem schůzky veškeré instalace - vyjasnění reálného provedení, tzn. případných změn oproti projektové dokumentaci.

 

2/ Po dokončení stavby je předmětem schůzky provedení "před-předání", tzn. odsouhlasení, zda je vše provedeno v souladu s SoD a požadavky klienta tak, aby se případné dodatečné úpravy nemusely být provedeny až na pozemku klienta.    

bottom of page