top of page
Úvod  > Obchodní informace  >  Časté dotazy

ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

Administrativní a legislativní agenda - základní informace

Dřevostavby WoodCon jsou jak z legislativního tak technického hlediska plnohodnotnými rodinnými domy určenými k trvalému bydlení.

V praxi tento fakt představuje následující skutečnosti:

  • Stavba vyžaduje projektovou dokumentaci a povolení v režimu „Ohlášení stavby“ (resp. Stavební povolení pro stavby nad 150m2)

  • Stavba podléhá klasickému kolaudačnímu rozhodnutí (resp. „Oznámení o užívání stavby“ pro stavby do 150m2)

  • Stavba je zapsaná v KN a je opatřena číslem popisným (resp. číslem evidenčním v případě povolení jakožto rekreačního objektu)

  • Stavbu lze použít jako zástavu a výstavbu tak financovat klasickým hypotečním úvěrem

  • Na dodávku stavby lze použít sníženou sazbu DPH ve výši 15% (standardně 21% v případě povolení stavby jakožto rekreačního objektu)

"Jsou dřevostavby WoodCon určené k trvalému bydlení?"

Dřevostavby WoodCon plní veškeré technické požadavky a normy pro klasické rodinné domy, tedy stavby určené k plnohodnotnému trvalému obývání.

 

Jedná se především o následující vlastnosti:

  • Dispoziční

  • Tepelně-izolační

  • Staticko-mechanické

  • Požárně-bezpečnostní

  • Hygienické

V praxi tak z hlediska technických norem a výše uvedených aspektů není    (a nemůže být) rozdíl mezi stavbami WoodCon a například zděnými stavbami stavěnými na základovou desku.

"Jak probíhá výstavba a dodání na pozemek?"

Domy (resp. moduly) jsou zcela dokončeny ve výrobní hale. Na pozemek realizace jsou dopraveny na speciálních návěsech (pomocí tahačů) a následně pomocí autojeřábu vyloženy a usazeny. Na pozemek majitele se tedy veze již dokončený dům, přičemž po usazení je stavba již pouze osazena vnějším osvětlením, okapy a komínovým systémem. Více info zde.

"Jak zjistím, zda lze dopravit dům na můj pozemek?"

Základním předpokladem pro průjezd na pozemek, který je schopen zákazník posoudit svépomocí, je průjezdový profil komunikace k pozemku 5,0/5,0m (šířka/výška). Detailnější zhodnocení (zatáčky, manipulační prostor pro vykládku autojeřábem atd.) musí technik naší společnosti (případě dopravce nebo jeřábník) provést osobně – za tímto účelem nás prosím kontaktujte.

"Jsou možné úpravy typových projektů?"

Drobné úpravy dispozice (posuny příček) či změny velikostí a pozic oken jsou možné a bezplatné. Každý zákazník si v rámci tvorby projektové dokumentace upravuje parametry stavby tak, aby odpovídaly jeho požadavkům, orientaci na pozemku atd. Poměrně běžnou variantou jsou také zcela individuální projekty. Více info zde.

"Jaké jsou dodací lhůty dřevostaveb WoodCon?"

V závislosti na velikosti stavby se časová náročnost montáže pohybuje kolem 3-4měsíců od zahájení výroby. Možné termíny zahájení výroby Vám rádi sdělíme emailem/telefonicky.

Jaká je životnost dřevostaveb (WoodCon)?

Na tento dotaz lze odpovědět poměrně jednoduchou analogií – střešní konstrukce naprosté většiny existujících i nově realizovaných staveb (zděných i dřevostaveb) jsou dřevěné – klasické krovy, příhradové vazníky (z rostlého dřeva) atd. Tyto střešní konstrukce zcela prokazatelně fungují 100 a více let.

 

Nosné konstrukce dřevostaveb WoodCon jsou montovány z kvalitního konstrukčního řeziva - tzv. KVH profilů. V současné době se jedná o tvarově nejstálejší a nejtrvanlivější řezivo, které lze pro nosné konstrukce dřevostaveb použít (více info zde). Díky průmyslovému sušení (a tedy nízké relativní vlhkosti) nejsou tyto nosné konstrukce napadnutelné dřevokaznými škůdci ani houbami.

 

Výše uvedené společně s precizním provedením parotěsnosti celé stavby, které zabraňuje úniku vnitřní vlhkosti do nosné konstrukce a tepelných izolací, tak předurčuje životnost dřevostaveb na 50-100 let. Nutno ovšem dodat, že stejně jako např. automobily, i dřevostavba vyžaduje odpovědný přístup k užívání (např. pravidelný větrací režim, zamezení možným únikům vody do konstrukce atd.).

bottom of page